اولین نشریه علمی تخصصی و اموزشی زالو به زبان فارسی کشور
Iran leech industry

پایگاه اطلاع رسانی صنعت زالوی ایران


اصفهان-سپاهان شهر، روبروی سیتی سنتر، مجتمع مهتاب، شماره 17

031-36520120

Damyar.info@gmail.com

تلگرام