Iran leech industry

بخش اخبار

زالو مجارستانی فقط برای ناپلئون

50 بار نمایش
به گزارش صنعت زالوی ایران، در اوایل قرن نوزدهم، یک پزشک فرانسوی به نام فرانسوا جوزف بروس که از جراحان حاذق ارتش ناپلئون بنا پارت بود. زالو درمانی را بسیار محبوب کرد. او به قدرت درمانی زالو ایمان زیادی داشت و می خواست همه چیز را با آن معالجه کند. در فرانسه آنقدر زالو جمع آوری شد که پس از مدتی مجبور شدند از کشورهای دیگر از جمله مجارستان وارد کنند. بازرگانان فرانسوی به سرعت مسیرهای تجاری خود را به کشور مجارستان آغاز کردند و میلیون ها زالو را جهت واردات به فرانسه حمل کردند. در آن زمان این کرم سودمند بسیار مورد نیاز بود،زیرا در بیمارستان های فرانسه سالانه 5-6 میلیون استفاده می کردند. ناپلئون دست از واردات و استفاده زالوها نکشید و شش میلیون زالو از مجارستان خریداری کرد تا بتواند سربازان خود را معالجه کند.

 زالوها در یک سبد بسته بندی شده با خزه به سربازان جنگ منتقل می شدند. بین سالهای 1824-1836، مجارستان تقریبا بیست میلیون مکنده خون، که قبلاً به ماهی مرکب مشهور بودند صادر کرده است. مجارستان در آن زمان بزرگترین پایگاه تامین زالو جهان بود و عمدتا به فرانسه، الجزایر، آمریکا، استرالیا و مدیترانه صادرات می کرد. بزرگترین فروشندگان زالو در پاریس بودند و در اواسط قرن نوزدهم هامبورگ قطب زالو شد.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت زالوی ایران


اصفهان-بلوار کشاورز، ابتدای اتوبان ذوب آهن، ساختمان شماره 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، مرکز رشد، شماره 103

031-37885481

Damyar.info@gmail.com