Iran leech industry

بخش اخبار

افتتاح اولین مرکز توان افزایی و مهارت آموزی ویژه «پرورش و تکثیر زالو» در کشور

108 بار نمایش

به گزارش صنعت زالوی ایران، در راستای شعار جهش تولید مقام معظم رهبری باز هم خدا را شاکریم و مفتخریم که توانستیم برای اولین بار در کشور مجوز اولین مرکز توان افزایی و مهارت آموزی وِیژه پرورش و تکثیر زالوی طبی را اخذ نماییم. مهارت آموزی و شناسایی و سامان دهی مراکز توان افزایی و مهارت آموزی (همکار سازمان) با هدف آموزش و افزایش مهارت کارشناسان عضو سازمان با استفاده از ظرفیت های موجود در بخش کشاورزی استان و با رویکرد تقاضا محوری، متکی به بخش خصوصی و منتج به اشتغال می باشد. 

 سازمان نظام مهندسی در دوره پنجم فعالیت، با رویکردی جدید و مردمی کردن امور و تجدید نظر در سیاست های آموزشی قبلی، سیاست آموزشی جدید را از آموزش های "ادبیات محور" به آموزش های "مهارت محور" تغییر داداست.

 

@iranleechindustry

 

در اجرای این سیاست که هدف اصلی آن انتقال مهارت و به کار بستن علوم و دانش کشاورزی در مزارع است، می بایست در تعامل با صاحبان واحدهای پیشرفته، بهره ور و مدرن بخش خصوصی و تعاملی هدفمند و به منظور هم پیوندی و همیاری بیشتر این واحدها به عنوان مراکز مهارت آموزی و توان افزایی انتخاب و اعضای متقاضی با حضور در این مراکز به صورت عملی مهارت آموزی را تجربه نمایند که در همین راستا تاکنون بیش از ۱۰۰ مرکز مهارت آموزی و توان افزایی در کشور راه اندازی شده است. مرکز صنعت زالوی ایران به زودی برنامه های خود را اعلام می نماید.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت زالوی ایران

logo-samandehi


اصفهان-بلوار کشاورز، ابتدای اتوبان ذوب آهن، ساختمان شماره 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، مرکز رشد، شماره 103

031-37885481

Damyar.info@gmail.com