Iran leech industry

بخش اخبار

صنعت زالوی ایران عضو شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان شد.

129 بار نمایش
ه گزارش بخش خبری این مجموعه، گروه دانش بنیان صنعت زالوی ایران با نام تجاری «آرین زالوی ایرانیان» بعنوان اولین واحد فن آور مرتبط با زالو مستقر در شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان، با هدف تجاری سازی فرآيند تبديل علوم و فناوری های جديد بدست آمده به محصولات موفق صنعت زالو در کشور و بهره برداری از نوآوری ها در قالب توليد محصولات ایرانی با خدمات قابل ارائه به مراکز مجاز و پرورش دهندگان، در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان قرار گرفت.

 مدیر عامل شرکت آرین زالوی ایرانیان با بیان اهداف مجموعه که تجاری سازی محصولات در حوزه صنعت زالو می تواند موفقیت آمیز باشد و علاوه بر صرفه جويی ارزی و ايجاد انگيزه تحقيق، دستاوردهای ديگری نیز به همراه دارد كه از جمله میتوان به توسعه هدفمند اقتصادی صنعت زالو، ارتقای سطح فناوری كشور، توليد مواد نو با استفاده از فناوری های پيشرفته، اشتغالزايی، حمايت از صنعت زالو در کشور و جهان، بالا بردن توان مهندسی تولید برای صدور خدمات به خارج، افزايش قدرت رقابتی در جهت صادرات و ايجاد اعتماد نسبت به تحقيقات كاربردی و توسعه ای اشاره كرد.

 
✅ بزودی شاهد گام دوم انقلاب در صنعت زالو خواهید بود.

پایگاه اطلاع رسانی صنعت زالوی ایران


اصفهان-بلوار کشاورز، ابتدای اتوبان ذوب آهن، ساختمان شماره 2 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، مرکز رشد، شماره 103

031-37885481

Damyar.info@gmail.com